Projeler

 

ÖZET

 

Bu çalışmada ACARE(Advisory Council for Aeronautics Research in Europe), Avrupa Havacılık Araştırmaları Danışma Konseyi)’nin raporuna dayanılarak, özgün “Gövde-Motor kombinasyonları” üzerinde tasarım önerileri getirilirken, “Uçuramıyorsan yap, yapamıyorsan tasarla”  mantığı göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Hizmet ya da üretim sektörü diye bir ayrım yapılmaksızın Sivil Havacılığın önümüzdeki yirmi beş yıl içinde iki dinamiği; VTOL (Vertical Take-off and Landing, Dikey İniş ve Kalkış Yapabilen) hava aracı ve SSBJ (Supersonic Business Jet, Süpersonik İş Jeti) olacaktır. Bu çalışmada VTOL  öncelikli olarak ele alınmıştır. İlgili literatür taranarak kavrama uygun motor ve gövde yapıları araştırılmış ve konvansiyonel olmayan özgün gövde-motor kombinasyonları önerilerek yasal ve mali konulardaki uygulanabilirlik hedefi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın, kısa vadede moral değeri, uzun vadede ise yeni ulaşım alışkanlıkları getirebilecek nitelikleri, alışılagelmiş yöntemlerin çeşitli kullanım amaçlarına uygun olarak sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır.

 

ACARE tarafından “Out of the Box” projesinde ortaya atılan 100 fikirden 6 fikir; alternatif itki, küresel hava taşımacılığı sistemleri, seyir/ikmal halinde uzun mesafe taşımacılık, yer destekli kalkış ve iniş, kişisel hava yolculuğu ve havaalanları için gelişmiş sistemler gibi öncelikli konular, hava metrosu, kişisel taşımacılık sistemleri, hava aracı ağırlığının düşürülmesi, kol uçuşu, yeni jenerasyon itki gücü, plazma teknolojisi, güneş pilleri, itki gücü dağıtımı, modüler: şekil değiştirebilir (morphing) ve yeniden ayarlanabilir hava aracı, yüksek hızlı zeplin, insansız hava araçları ve otonom uçuş operasyonları, hipersonik uzay yolculuğu konseptleri üzerinden araştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hava Taşımacılığı, e-VTOL, Konsept tasarım, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Havalimanı, Hava Trafik Yönetimi, Lojistik, Kaynak Yönetimi, Karar Destek, Kaynak Optimizasyonu ve Simülasyon, Yapay zeka.